h1

Postez noul program politic al eco-PIN, adoptat pe 24 septembrie la Blaj

25 septembrie 2011

Partidul Iniţiativa Naţională
-Spre un alt viitor-
1. O avangardă social-ecologistă. Partidul Iniţiativa Naţională a fost înfiinţat în 2005 ca alternativă la sistemul de partide constituit după Revoluţia din 1989. Alegerile din 2004, deşi au generat o nouă alternanţă la putere, au confirmat şi consacrat acelaşi sistem corupt şi ineficient, cu politicieni lipsiţi de patriotism. Fie că au urmat clivajul postdecembrist între cripto-comunişti şi anti-comunişti, fie pe acela, clasic, între stânga şi dreapta, partidele româneşti au eşuat în încercarea de îndeplinire a obiectivului de transformare a României într-un stat puternic, un stat al bunăstării. Aderarea la NATO şi apoi la Uniunea Europeană au reprezentat realizări naţionale importante. Ele însă nu au putut compensa proasta guvernare şi deturnarea permanentă a interesului public către interesele private ale politicienilor. Astfel, criza economică globală, care a debutat în 2008, a găsit România complet descoperită atât din punct de vedere economic, cât şi politic. Criza a scos la lumină adevărul despre ineficienţa şi corupţia partidelor din mainstream-ul politic postdecembrist. În ansamblul mondial al crizei, cu SUA şi Uniunea Europeană ca zone puternic afectate, România se vede, din cauza slăbiciunilor interne, din ce în ce mai izolată, mai incapabilă să-şi susţină obiectivele naţionale. În acest context, Partidul Iniţiativa Naţională, partid de avangardă social-ecologist, luptă pentru restructurarea sistemului de partide, pentru o guvernare eficientă spre binele public, pentru afirmarea statutului european şi internaţional al României, pentru susţinerea, pe o bază durabilă, a intereselor naţionale.

2. Asumarea luptei împotriva sărăciei. Ca formaţiune ce acţionează într-o Românie pauperizată, într-o ţară care, de foarte mulţi ani, nu reuşeşte să găsească o cale către bunăstare, Partidul Iniţiativa Naţională manifestă faţă de această problemă o preocupare prioritară. Sărăcia, consecinţă a proastei guvernări şi a corupţiei, a devenit în timp o adevărată trăsătură naţională, o constantă a vieţii noastre. Sărăcia şi, în particular, decalajul între mediul rural şi cel urban, reprezintă probabil cea mai grea problemă cu care se confruntă România şi în prezent. Sărăcia este condiţia nefastă şi cauza inadecvării României la provocările lumii contemporane. Criza secolului al XXI-lea a găsit aproape o jumătate din Românie sau chiar mai mult în secolul al XIX-lea sau, cel mult, al XX-lea. Rămânerea în urmă face dificilă participarea noastră la schimbările care au loc în prezent în Europa şi în lume, participare care necesită energii noi şi instrumente noi de dialog. În plus, inadecvarea creează alte dependenţe faţă de statele avansate, mult mai capabile să răspundă provocărilor contemporane. Tocmai de aceea, Partidul Iniţiativa Naţională consideră că lupta împotriva sărăciei şi a polarizării sociale este o prioritate naţională. Partidul Social Democrat, care şi-a asumat până acum sarcina susţinerii intereselor celor săraci, este în primul rând responsabil de eşecul eradicării sărăciei. PSD, partidul de care sunt încă legaţi cei mai mulţi îmbogăţiţi ai tranziţiei, este şi formaţiunea care a beneficiat cel mai mult, din punct de vedere electoral, de pe urma maselor sărăcite. România are nevoie de o nouă forţă politică, menită să vindece această maladie. Numai o Românie prosperă poate fi independentă în mod real, poate avea un cuvânt de spus în cadrul schimbărilor care au loc în Europa şi în lume. Partidul Iniţiativa Naţională îşi asumă această sarcină extrem de dificilă.

3. Asumarea voinţei de independenţă. Marea greşeală a partidelor de dreapta din România în perioada postcomunistă este de a fi dorit să formeze o societate burgheză în absenţa capitalului şi într-un context în care burghezia dispărea, în trăsăturile ei principale, de clasă dominantă, din vestul Europei. Ele au vrut să formeze o clasă într-un moment când acest lucru nu mai era relevant din punct de vedere politic. Orientarea ideologică a luptei anticomuniste şi acapararea de către un grup limitat de intelectuali publici a reprezentării civice sunt cauze care au menţinut România blocată în logica Războiului Rece, au împiedicat dezvoltarea ei alături de statele postindustriale. Dreapta românească a rămas prea mult legată de trecutul interbelic şi de doctrinele promovate în acea perioadă pentru a vedea că ieşirea la lumină a ţării depinde de orientarea într-un context cu totul nou. În acelaşi timp, împingând ţara către alianţe cu vestul, fără a impune condiţionalităţi în interes naţional, dreapta a riscat ca România să fie transformată în simplă colonie occidentală, zonă periferică a Occidentului, piaţă de desfacere. Partidul Iniţiativa Naţională îşi propune ieşirea din logica trecutului şi integrarea României în concertul ideilor contemporane. Partidul Iniţiativa Naţională consideră că România are capacitatea de a fi un stat independent puternic, capabil să-şi negocieze interesele în raport cu alte state.

4. Sfârşitul doctrinelor tradiţionale. În prezent, România trăieşte sfârşitul doctrinelor tradiţionale, eşecul sistemului de partide alcătuit după Revoluţia din 1989. Pe de o parte, actuala putere, formată în jurul Partidului Democrat-Liberal, este erodată de guvernare şi nu mai găseşte soluţii creative pentru a rezolva problemele dificile cu care se confruntă ţara. Partidul Democrat-Liberal, surprins de gravitatea crizei economice, a luat măsuri care au lovit în categoriile cele mai dezavantajate ale populaţiei, iar, în plan extern, a îndepărtat România de Europa. Pe de altă parte, opoziţia parlamentară a Partidului Social Democrat şi a Partidului Naţional Liberal, care au alcătuit, împreună cu Partidul Conservator, Uniunea Social-Liberală (USL), este lipsită de consistenţă, de anvergură şi de energie pentru a susţine în mod credibil o ofertă alternativă. USL este o construcţie politică anacronică, al cărei unic sens pare să fie acela de a contesta orice afirmaţie a actualului preşedinte al României, Traian Băsescu. USL nu poate reprezenta o soluţie pentru România, fiind mai degrabă un simptom al disoluţiei vechiului sistem de partide.

5. Reafirmarea politicului şi democraţia directă. Partidul Iniţiativa Naţională propune românilor o viziune şi o formulă de acţiune noi, adaptate la provocările bătăliei politice interne şi internaţionale. Una din cauzele majore ale crizei economice actuale este incapacitatea liderilor politici de a ieşi deopotrivă din logica războiului rece şi din viziunea clasică a împărţirilor doctrinare între stânga şi dreapta. În mare măsură, chiar şi după căderea Cortinei de Fier, politicienii au rămas tributari conceptelor democratice sau utopiste ale veacului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea (democraţie, comunism, fascism etc). Această încremenire în proiect a reactivat doctrine radicale infirmate de istorie, a dat din nou avânt rasismului sau radicalismului religios, a blocat accesul la o nouă gândire, orientată către priorităţile statelor şi ale umanităţii. În faţa globalizării comunicării şi a finanţelor, a suprapopulării, în faţa problemelor legate de asigurarea resurselor şi în confruntare cu dezechilibrele ecologice care afectează tot mai mult planeta, mainstream-ul politic a venit de obicei cu răspunsuri ţinând de o altă eră a politicii, a istoriei. Inadecvarea a devenit însă evidentă nu numai prin izbucnirea crizei, ci şi prin reacţiile şi manifestaţiile publice ale cetăţenilor din mai multe ţări, care şi-au exprimat nemulţumirea faţă de incapacitatea clasei politice europene de a rezolva problemele crizei. Aceste reacţii solicită, uneori cu disperare, o schimbare fundamentală de abordare a actului politic prin reafirmarea legăturilor între guvernanţi şi guvernaţi. În cadrul statelor europene se remarcă o creştere majoră a interesului pentru doctrine şi grupări partizane noi, mai coerente şi mai flexibile, adecvate la noua problematică politică şi economică, capabile să deschidă noi orizonturi de speranţă pentru cetăţeni. Partidul Iniţiativa Naţională se înscrie în curentul european de reafirmare a politicului în raport direct cu aşteptările cetăţenilor, cu agenda reală a statelor şi prin mijloace doctrinare noi, dincolo de clivajul clasic stânga-dreapta. Preluarea iniţiativei cetăţeneşti presupune, nu în ultimul rând, ieşirea din cadrul strict al politicii moderate, gestionate strict la nivel parlamentar, şi adoptarea radicalismului civic al democraţiei directe, singura cale de relegitimare a democraţiei la nivel naţional, european şi global.

6. Libertatea şi egalitatea, dincolo de clasele sociale. Partidul Iniţiativa Naţională afirmă o identitate doctrinară nouă, proprie avangardei politice pe care o reprezintă: identitatea social-ecologistă. Doctrinele sunt forme de gândire politică, constituite în decursul timpului şi alcătuind tradiţii de gândire teoretică (liberale, conservatoare, socialiste etc.). Partidul Iniţiativa Naţională respectă aceste tradiţii, dar resemantizează concepte importante, în noul spirit politic şi oferind o nouă abordare, dincolo de schematismul teoretic-practic. Partidul Iniţiativa Naţională adoptă, în cadrul programului său, valori esenţiale ale tradiţiei politice europene, cum ar fi libertatea şi egalitatea. Considerăm însă că aceste valori trebuie să fie redefinite în afara consideraţiilor legate de interesele de clasă. Din punctul nostru de vedere, departe de a se contrazice şi de a conduce la dezvoltări doctrinare distincte (cum ar fi liberalismul, care pune accentul pe libertate, şi socialismul, care privilegiază egalitatea), libertatea şi egalitatea sunt valori fundamentale, care se susţin reciproc. Orice politică trebuie să urmărească dezvoltarea libertăţii cetăţenilor într-un cadru care să asigure egalitatea lor în drepturi. Numai ruptura între clase, care conduce la polarizare socială, generează un conflict între libertate, care devine o valoare a celor puţini, şi egalitate, care ajunge o aspiraţie a celor mulţi. După cum se poate constata astăzi, această ruptură a condus din nou omenirea în criză, o criză economică şi, în acelaşi timp, o criză axiologică, care îi afectează şi pe cei bogaţi, şi pe cei săraci. Refacerea unităţii axiologice între libertate şi egalitate trebuie să fie un deziderat politic actual al tuturor partidelor, indiferent de doctrină. Această luptă nu este una teoretică, între universitari, ci o bătălie politică în concretul vieţii.

7. Împotriva înstrăinării capitaliste. Partidul Iniţiativa Naţională consideră că o politică orientată către cetăţean şi către rezolvarea problemelor vieţii individuale şi sociale, în cadrul unui ecosistem care îşi regăseşte treptat echilibrul, este o soluţie care depăşeşte abordarea ideologică îngustă a partidelor din mainstream-ul politic actual. Chiar dacă, din nefericire, oamenii pot fi împărţiţi în continuare în bogaţi şi săraci, accesul globalizat la informare şi la cultură face ca separarea între clase şi, ca atare, între ideologii, ca manifestări ale gândirii claselor, să fie depăşită. Partidul Iniţiativa Naţională ia act de diversitatea individuală şi de multitudinea grupurilor umane, constituite din aderenţi la diverse idei şi practici sociale, indivizi şi grupuri care enclavizează adesea societăţile în care trăiesc, dar care resimt din ce în ce mai acut nevoia unui sens social comun şi a unei aspiraţii generale. Partidul Iniţiativa Naţională consideră că aceste aspiraţii continuă să aibă un caracter politic; numai iniţiativa politică poate crea liantul necesar coagulării grupurilor sociale în direcţii distincte. Aceste direcţii nu mai pot avea însă în mod strict un caracter de clasă, ci sunt aspiraţii sociale şi politice bazate pe trăsături individuale şi sociale definite în primul rând cultural. Ele nu se mai întemeiază pe raporturile de proprietate şi de statut social, ci pe asumarea individuală sau de grup a diverselor forme culturale şi identitare, într-o societate a comunicării globale. Partidul Iniţiativa Naţională doreşte să fie un vector de coagulare al acestor manifestări, indiferent de originea socială a aderenţilor săi. Fundamentul acţiunii noastre este dreptul individual şi social de a trăi o viaţă decentă şi cu sens într-un mediu natural şi social echilibrat şi familiar. Partidul Iniţiativa Naţională luptă împotriva tuturor formelor de înstrăinare şi de dezechilbru individual şi social, generate de societăţile capitaliste postindustriale.

8. Ecologismul, în avangarda dezbaterilor europene. Ecologismul este una din principalele creaţii doctrinare şi politice de după al Doilea Război Mondial. Răspunzând mai întâi unor probleme concrete cu care s-au confruntat statele (criza energetică, criza nucleară etc.), ecologismul s-a transformat treptat într-o doctrină modernă de sine stătătoare, capabilă să ofere o interpretare coerentă asupra lumii. Doctrina ecologistă luptă împotriva unuia dintre cele mai mari pericole: dezechilibrul ecologic al planetei, rezultat al poluării ei excesive, în principal de către agenţii economici. Ea este însă, în acelaşi timp, un răspuns al lumii contemporane faţă de ansamblul vieţii sociale. Ecologismul este o doctrină a responsabilităţii: faţă de mediul înconjurător, faţă de ecosistem în ansamblu, dar şi faţă de timpul vieţii oamenilor, propunând o viziune pe termen lung, o filozofie a dezoltării durabile. Nici o construcţie, nici o inovaţie umană nu are realmente un sens, dacă efectul este distrugerea planetei, afectarea habitatului uman sau animal. Ecologismul este luarea în considerare a mediului ca factor determinant în evoluţia omului şi a societăţilor. Pornind de realitatea că, în România, curentul ecologist este sub-reprezentat, Partidul Iniţiativa Naţională şi-a asumat sarcina formării unui pol social-ecologist. Ecologia a devenit o necesitate şi o şansă, ba chiar o urgenţă pentru România şi ea trebuie să fie şi o realitate politică parlamentară. Încă din 2005, Partidul Iniţiativa Naţională a luptat împotriva abuzurilor marilor corporaţii internaţionale care şi-au desfăşurat activitatea în România, împotriva ignoranţei faţă de mediu a politicienilor, a luptat pentru ca cetăţenii români să devină tot mai conştienţi şi mai responsabili de gravitatea poluării şi de mijloacele prin care ea poate fi combătută. De asemenea, în ultimii ani, Partidul Iniţiativa Naţională a fost activ pe plan european, urmărind, pe lângă emergenţa unei mişcări ecologiste în România, integrarea acesteia în mişcarea europeană. Ecologismul este, în prezent una din cele mai importante doctrine europene, fiind, faţă de doctrinele tradiţionale, mereu cu un pas înainte. Partidul Iniţiativa Naţională se află în avangarda politicii româneşti, părăsind clivajele tradiţionale, abordările îngust-naţionale şi înscriindu-se în marea dezbatere europeană asupra viitorului Europei.

9. Spre un alt patriotism. Criza economică a scos din nou la lumină manifestări xenofobe şi rasiste, chiar în ţările europene cele mai dezoltate şi având o bună cultură politică. Lideri ai ţărilor fondatoare ale Uniunii Europeane, care până ieri susţineau cauza multiculturalismului şi apărau cu îndârjire drepturile omului, se refugiază astăzi într-un naţionalism xenofob, ce afectează din ce în ce mai grav relaţiile dintre cetăţeni şi dintre statele europene. Abandonarea multiculturalismului şi întoarcerea la o politică naţională mai accentuată are, fără îndoială, legitimitatea ei. Însă, în secolul al XXI-lea, naţionalismul nu se mai poate întemeia nici pe o cultură de tip rural-agrar, cvasi-dispărută în majoritatea ţărilor europene, nici pe Biserica Naţională sau pe alte elemente de identitate. Naţionalismul sau patriotismul, în Europa secolului al XXI-lea, nu mai poate susţine în nici un caz superiorităţi materiale şi cu atât mai puţin rasiale, nu mai poate afirma, în fond, nici un fel de idei inegalitare, ci este fructul culturilor naţionale, al diferenţelor culturale între naţiuni. Dacă este legitim să existe un patriotism românesc, atunci el trebuie să se întemeieze pe întreaga tradiţie culturală românească, pe forţa spirituală a culturii româneşti şi este dovada încrederii în capacitatea creatoare a poporului român.

10. Spre un alt viitor. Partidul Iniţiativa Naţională consideră că, în acest moment, fiecare român are nevoie să-şi regăsească motivaţia pentru a participa la o mişcare politică nouă, la un alt viitor. Acest alt viitor se creionează acum, în bătălia cu criza. Este necesară o mobilizare a tuturor forţelor naţiunii, a românilor din ţară şi a românilor de pretutindeni, a simplilor cetăţeni şi a elitelor profesionale, a fermierilor şi a oamenilor de afaceri, pentru depăşirea impasului crizei şi găsirea altui viitor pentru România. Revoluţia din 1989 şi integrarea euro-atlantică au fost provocări căreia ţara le-a răspuns cu mult curaj şi cu patetism, însă greşelile clasei politice au tras România înapoi. Criza a scos la lumină superficialitatea şi adesea iresponsabilitatea clasei politice şi, totodată, a pus România în faţa unor noi provocări, poate şi mai mari. Demoralizarea în masă a românilor, sentimentul absenţei unui sens politic vine din conştiinţa tot mai vie a imposturii guvernărilor de până acum, ca şi din anxietatea cu privire la viitor. Este nevoie deci de o nouă motivaţie, este nevoie de un nou motiv de încredere în forţele politice care conduc România. Să nu mai repetăm greşelile trecutului, pe de o parte; să ştim să abordăm viitorul, cu mijloacele cele mai bune, pe de altă parte. Partidul Iniţiativa Naţională propune românilor abordarea cea mai modernă, mai corectă, mai viabilă pentru o Românie a viitorului. Pentru că: Partidul Iniţiativa Naţională crede în viitorul României!

Septembrie 2011

25 comentarii

 1. Şi care ar fi doamna Şandru această „mişcare politică nouă” la care ar trebui să-şi regăsească motivaţia PIN-ul, al cărui fondator al unei organizaţii locale din ţara asta am fost şi eu cândva ? „Mişcarea Populară” creionată de către fiica preşedintelui şi care va strânge în jurul său PDL-ul aripa Băsescu, UNPR-ul, PPDD-ul, PNG-ul, PER-ul şi probabil PIN-ul, „ejectându-i” pe unguri? Într-un cuvânt , tot Băsescu , că doar n-o să mă convingeţi acum că va fi altcineva decât Băsescu şeful acestei , eu mi-aş permite s-o numesc „găşti” ?
  Care este acel „viitor” în care credeţi doamna Şandru, dvs. şi partidul pe care îl conduceţi ? O „combinaţie politică” odioasă care-l are în „umbră” pe schizofrenicul care vrea „să-şi tragă constiuţie după muschiul său” mai, mai o face vreo „făcătură” să mai candideze încă odată ? Sau acel „viitor” cumpărat cu pomeni electorale (vezi alegerile de la Piatra Neamţ, „invitaţia” Robertei a pensionarilor constănţeni la o masă copioasă contra carnet portocaliu într-un restaurant de pe Litoral, sau mai nou, nemerniciile uneperiste cu 3 pâini contra adeziuni) ? Sau acela în care Udrea sfidează orice principiu de bun simţ şi ba se plimbă cu bicicleta în Capitală, ba călăreşte (nici ea numai ştie ce şi pe cine?), ba se plimbă prin Deltă, aflându-se într-o veşnică campanie electorală, asta în timp ce poporul moare de foame, oamenii cer să fie eutanasiaţi, tinerii se sinucid pe capete, pensionarii sunt umiliţi iar mamele îşi abandonează copiii plecând peste mări şi ţări la muncă în străinătate, unde îndură cele mai crunte umilinţe ? În acest „viitor” credeţi doamna Lavinia Şandru ? Dacă DA, ei bine, să ştiţi că M-AŢI DEZAMĂGIT PROFUND. Eu asta am înţeles din articolul ăsta …. că PIN se va ralia cu … Mişcarea Populară … mă rog … viitoarea … ??? Şi dacă este aşa, este crunt. Faceţi alianţă cu un grup de trădători de ţară şi de neam, în opinia mea.
  Probabil că o să mă banaţi, probabil că n-o să-mi publicaţi comentariul … faceţi ce credeţi dvs. de cuviinţă. Oricum vă mulţumesc că m-aţi găzduit pe acest blog, pe care am să intru ori de câte ori consider că trebuie să intru, în cazul în care nu mă ve-ţi bana. Dezamăgirea mea rămâne însă. Şi probabil, a multor milioane de români, care sunt în asentimentul meu.


  • Rusine sa va fie ! … intrati in unpr, mai bine ati intra de unde ati iesit acum cateva zeci de ani (care cand …)


   • NU ESTI ALTCEVA DECAT O TARFA POLITICA!


 2. Cu toata stima…
  Sunteti departe de realitate, domnilor. programul acesta seamana foarte mult cu derapajul Utopiei lui T.M.;
  multi ne-am dori aceasta, dar NU se va putea…si stiti de ce? Pentru ca pe aceste locuri oamenii au in ADN coruptia…


 3. http://punctochitpunctlovit.blogspot.com/


 4. […] Diana Tuşa, Fragmentarium , Theodora Marinescu, Stanoiu Constantin, Ionut Iancu, Ionut Pavel, Lavinia Șandru, Lia Olguta Vasilescu, Madi si Onu, Marcus, Papornita, Sibilla Sfinxuita, Oana […]


 5. […] Diana Tuşa, Fragmentarium , Theodora Marinescu, Stanoiu Constantin, Ionut Iancu, Ionut Pavel, Lavinia Șandru, Lia Olguta Vasilescu, Madi si Onu, Marcus, Papornita, Sibilla Sfinxuita, Oana […]


 6. […] Diana Tuşa, Fragmentarium , Theodora Marinescu, Stanoiu Constantin, Ionut Iancu, Ionut Pavel, Lavinia Șandru, Lia Olguta Vasilescu, Madi si Onu, Marcus, Papornita, Sibilla Sfinxuita, Oana […]


 7. mai doamna, toate cuvintele pompoase din articol se pot comprima intr-o singura expresie: ” alianta cu cei pe care-i injurati acum un an = curvasarie politica” . altfel, oricum n-auzim nimic zilnic decat „coalitia si-a asumat raspunderea pentru …” urmata de o alta masura impotriva noastra.
  asa ca scutiti-ne de vrajeala si nu ne mai ocupati timpul degeaba.


 8. Suferi de tembelism politic cucoana! vrei ceva de ros? Hai la mosu……!


 9. Stimata doamna,

  V-am ascultat in aceasta seara interventia la Realitatea TV.
  Urmarea: mi-ati intarit convingerea ca Romania este intr-o fundatura, nu are cum scapa de aici. ESTE IN CONTINUARE FURATA SI MINTITA DE O CLASA POLITICA HIPERLACOMA SI TRADATOARE. Uniunea Nesimtitilor pentru Prabusirea Romaniei -UNPR- creata de „Dicta-chioru” pentru controlul parlamentului, este gloata oportunistilor care au distrus si cea mai mica incredere in ideea de democratie si batatoresc cu nesat calea catre dictatura.
  SA VA FIE RUSINE CA FACETI PARTE DIN unpr !
  JOS CU TRADATORII SI DISTRUGATORII POPORULUI ROMAN !
  JOS HOTII ! AFARA CU HIENELE SI HARCIOGII DIN TARA !!!


 10. Te-a mirost bine Basescu cand te-a trimis pe centura.De fapt acolo e locul tau, al Robertei.si bineinteles al duetului Elena Udrea-Elena Basescu.Candva chiar am simpatizat cu ideile tale,desi sunt apolitic pareai o alternativa.Mi-ar place sa te vad pe strada si sa-ti trag un scuipat,desi astfel de lucruri nu am facut vreodata.Cu degust si scarba un fizician de la Magurele.


 11. Prea basista dupa ce te-ai intors de pe centura .. politica . Pacat , aveam mai mare incredere in tinerii politicieni . Se pare ca dezamagirea … nu are varsta .


 12. curva tot curva ramane, indiferend de culoare. ai macar 8 clase?


 13. Esti o curva fa…te uiti macar la reluarea emisiunilor cand ajungi acasasa vezi cum vorbesti? mi-e scarba de tine


 14. Sa va fut in gura cu PIN-ul vostru, basisti vopsiti ! Voi si cu Basescu nu meritati sa mergeti la puscarie! La GULAG trebuie sa va trimitem, jeguri ordinare ce sunteti !


 15. Vorba lu’ Badea : bine, macar, ca stiu cine e Lavinia Sandru !
  (Sau, in traducere : daca politica e o curva, chiar trebuie sa fie la fel si cei ce-o practica ?! Aaaaa, si stiu si ce e cu Pin-u’… Deja ma simt intelectual – da’ nu d-ala de la pedeleu.
  Am, totusi, o nedumerire : cum se intelege o basista cu un pesedist in familie !? Bine, nu ca m-ar interesa …
  (Hai, pa, ca am pierdut destul timp p-aici degeaba – cred ca-mi trebuie un dus, sa nu ma molipsesc de „trasesim” – la cum pute p-aici, sigur e contagios ce se intampla !)
  (Totusi, un PS : va rog, da’ va rog mult, nu mai iesiti „pe sticla” la A3 – daca am chef de curvasarie, merg pe Huster, nu imi trebuie de la posturi Tv serioase ! Le stricati audienta, si e pacat – sau asta o fi scopu’ ?!)


 16. mai p..hm..centurista-i mai elevat..te-ai facut de laturi…esti o martafoaie..drept ca bogata ca naiba..a furat barbatu-tau destul


 17. Încă puţin şi se face un an de la ultima postare…


 18. daca ne uitam in logo-ul site-ului si citim motto-ul (Doar pestii morti inoata in sensul curentului) ne dam seama ca Lavinia Sandru este un peste mort… Inoata in sensul curentului.

  regards


 19. Lavinia Sandru: „UNPR nu va vota pentru suspendarea presedintelui”.
  Mars inapoi pe centura.


 20. BUM si CLAC CLACK, BUM si CLAC CLACK, …

  „”Suntem împotriva suspendării preşedintelui pentru că asta nu înseamnă stabilitate. Noi suntem pentru stabilitate, noi ne-am înfiinţat pentru stabilitate şi suntem împotriva oricărei acţiuni care ar putea să producă instabilitate în România, inclusiv împotriva suspendării preşedintelui””

  BUM si CLAC CLACK, BUM si CLAC CLACK, …

  Oare de ce ma obosesc sa va scriu, este prea tarziu conform motto-ului dumneavoastra: DOAR PESTII MORTI inoata …

  Sper sa ramaneti doar o amintire trista din zilele puciului USL-ist.

  RUSINE!!!


 21. <>

  Mai e valabil enuntul de mai sus? Daca nu, poate explicati cum de s-a schimbat viziunea Dvs. asupra viitorului in mai putin de 1 an (acum e 5 sep 2012)


 22. Esti in hibernare? Sau esti in colaps intelectual?


 23. Te asteptam sa actualizezi blogul cu articole noi!Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: